De Stichting...

Stichting "De PassieWaard" is een particulier initiatief van Marjo Oosterhuis. De stichting werd opgericht op 1 december 2010 en sindsdien is hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe dagactiviteitencentrum in Zuid-Beijerland. Op 2 januari 2012 hebben wij onze eerste gasten kunnen verwelkomen.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van de stichting bestaat uit betrokken mensen, die hun sporen hebben verdiend in de zorg en andere dienstverlenende sectoren in de samenleving. Voor de activiteiten ontvangt het bestuur geen salaris of vergoeding.

Missie...

"Het bieden van dagactiviteiten voor mensen met een beperking binnen de omschreven doelgroep. Voor hen die door hun bijzondere omstandigheden in een sociaal isolement zijn geraakt (of dreigen te raken), mogelijkheden bieden voor een zinvolle dagbesteding; hen bij de samenleving betrekken en het oprechte gevoel geven 'er toe te doen', zodat zij zich gekend weten in een vertrouwde omgeving waarin zij zichzelf kunnen zijn; de uitdaging aangaan om verborgen talenten en creativiteit in mensen naar boven te brengen en verder te stimuleren.

Daaruit: het bevorderen van emancipatie, integratie en participatie in de samenleving, vanuit passie, flexibiliteit en kleinschaligheid direct inspelen op de wensen en behoeften van de deelnemers."

Jaarverslag..

Hier kunt u ons Jaarverslag 2013 lezen.

Hier kunt u ons Jaarverslag 2014 lezen.

Hier kunt u ons Jaarverslag 2015 lezen.

Hier kunt u ons Jaarverslag 2016 lezen.

Hier kunt u ons Jaarverslag 2017/2018 lezen.
De client...

Voor de bepaling van clientgroepen ligt de nadruk op mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, op mensen met een chronische aandoening en op mensen met een psychiatrische achtergrond. Maximaal kunnen wij 10 - 12 clienten ontvangen.

Ook mensen met dementie in de eerste fase en in alle leeftijdscategorieen kunnen deelnemen aan de activiteiten van "De PassieWaard".

Dagelijkse activiteiten...

De dagbesteding wordt totaal ingericht op wat clienten kunnen en willen. Bij de eerste kennismaking zijn die criteria de leidraad. Actieve sturing wordt alleen gegeven als de client heeft aangegeven dat op prijs te stellen. In principe is elke vorm van activiteit mogelijk. Voor de mix van activiteiten wordt heel zorgvuldig aandacht gegeven aan het samengaan - dan wel de individualiteit - van activiteiten.

De dagelijkse leiding is in handen van vrijwilligers met een professionele achtergrond. Ook de ondersteuning vindt plaats door professionals op (re)creatief gebied.

Het pand...

Het dagactiviteitencentrum ligt aan de Gravin Sabinastraat op nummer 2-G in Zuid-Beijerland en is rolstoeltoegankelijk. In een ruime, huiselijke en warme omgeving ontvangen wij u graag.

Het beleid...

Het beleid ligt vast in een beleidsplan voor 2014-2017. Omdat de stichting zo transparant mogelijk wil zijn, kunt u als geinteresseerde hier het beleidsplan downloaden.


Net als voor andere uitingen van de Stichting, is het gebruik van het beleidsplan voorbehouden aan Stichting "De PassieWaard". Derden kunnen het plan gebruiken na schriftelijke toestemming van de stichting.

Registratie en bankgegevens...

Stichting "De PassieWaard" is opgenomen in het handelsregister onder nummer 51411482 - Kamer van Koophandel Rotterdam.

Het fiscale nummer is 8500.00.129. Van de belastingdienst is de bevestiging ontvangen dat wij de ANBI-status mogen voeren per 1 december 2010.

"De PassieWaard" heeft een bankrelatie met Triodos Bank in Zeist. Het rekeningnummer is:

NL36TRIO.02548.27.411

ten name van Stichting "De PassieWaard", Zuid-Beijerland.

Daarnaast heeft de stichting een Rabo-rekening, nummer: NL18RABO.01594.59.486.