De Passiewaard

Beste “Vrienden van De PassieWaard”,

Allereerst wensen wij, de gasten, vrijwilligers en het bestuur, jullie allen een goed, mooi en gezond 2015 toe!

Terugblik 2014

Begin 2014 zijn wij gestart met 16 gasten. Helaas hebben wij afscheid genomen van Liesbeth, een heel gezellige en vrolijke dame. Zij kwam eerst drie dagen en later vier dagen naar De PassieWaard. Helaas kon zij niet meer alleen wonen en is zij per 1 september verhuisd naar De Herbergier in Piershil. Wij missen haar, maar voor haar is het beter zo en we wensen haar veel liefde en geborgenheid in De Herbergier. We hebben ook zes nieuwe gasten mogen verwelkomen, waarvan één zonder een indicatie. Op het moment hebben wij zes gasten zonder indicatie en mede door de bijdrage van onze kwartaaldonateurs kunnen wij hen thans nog steeds opvangen. Wij - en bovenal onze gasten - zijn daar uiteraard erg blij mee. Het maakt zichtbaar hoe belangrijk deze donaties voor ons zijn en deze ook hard nodig zullen blijven voor de toekomst. Voor dit jaar zullen er vanwege de nieuwe en strengere regelgeving omtrent de indicatiestelling mogelijkerwijs gasten buiten de boot gaan vallen. We hopen alles op alles te kunnen zetten dit te voorkomen en ook dat we mogen blijven rekenen op onze trouwe donateurs. Misschien lukt het jullie om samen met ons mee te denken hoe we nieuwe donateurs kunnen werven?

Vrijdag 4 april hebben 10 medewerkers een EHBO/Reanimatie cursus mogen volgen, onder leiding van een deskundige van BeCare Opleidingen. Daarnaast hebben wij een AED kunnen aanschaffen en dit alles is mede mogelijk gemaakt door een donatie van Stichting Fysico.

Op 30 april heeft De PassieWaard met een kraam tijdens de Lady’s Night in de Oranjetent in Zuid-Beijerland mogen staan. Dit was een groot succes en er is deze avond voor € 275, - aan onze eigen gemaakte creaties verkocht.


In de maanden mei en juni hebben wij workshops ‘Tekenen en schilderen’ onder leiding van kunstenaar Lizzy Nieuwenhuis kunnen organiseren. Onze gasten hebben mooie kunstwerken en eigen schilderijen mogen maken en stonden versteld van hun eigen talenten en mogelijkheden. Enkelen hebben met trots hun eigen kunstwerk gekocht. Dit was een project van zes weken lang, twee dagen per week. De kosten hiervan zijn mede gefinancierd door het Fonds Fundatie Santheuvel van den Sobbe. Hierop volgend hebben wij onze traditionele veiling (inmiddels de 6e!) kunnen organiseren. Deze veiling heeft netto circa € 1.000, - opgebracht. Ook hebben wij deze dag op de zomerbraderie in Zuid-Beijerland gestaan.

Op 19 augustus hadden wij ons jaarlijks uitstapje. Deze keer gingen wij naar Museum Dansant, een orgel- en kermismuseum. Hier hebben wij heerlijk kunnen genieten van orgelmuziek, dansen, oude kermis attracties en een goede maaltijd. De busreis is gedaan door de Jong tours. Ons jaarlijks uitstapje hebben wij tot nu toe kunnen organiseren dankzij de opbrengst van onze veilingen en financiële ondersteuningen van fondsen.

In de derde week van oktober hebben wij met 10 vrijwilligers binnen de gemeente Korendijk (Zuid-Beijerland en omringende dorpen) mogen collecteren namens het Oranje Fonds. De helft van de opbrengst kwam rechtstreeks ten goede aan De PassieWaard, de andere helft was bestemd voor andere goede doelen in de regio. Wij hebben met succes € 1.260, - aan collectegeld opgehaald.

De collecte was meteen ook de opmaat naar onze jaarlijkse benefietavond (inmiddels de 3e op rij) op 1 november. Dat was opnieuw een zeer geslaagde avond. De sfeer was ontzettend goed en dat mede dankzij de band LOS Nederpopcovers, partycentrum De Eendrachtshoeve, DJ Maurice Willemse en niet in de laatste plaats natuurlijk dankzij de ruim 200 gezellige bezoekers en feestgangers, waaronder uiteraard ook onze vrijwilligers en gasten. Deze avond heeft ongeveer € 1.500, - opgebracht, dat weer meteen zal worden gebruikt voor de aanschaf van materialen en gereedschap voor het maken van nieuwe kunstwerken, andere creaties en uiteraard ter ondersteuning voor onze gasten zonder indicatie.

Op 3, 4, 24 en 25 november hadden wij met onze gasten de workshop “Anders schilderen”, ditmaal onder leiding van beeldend kunstenaar Jany Floris. Anders schilderen bestaat o.a uit het beschilderen van zijde en schilderen met andere materialen. Er zijn o.a. raamwerkjes, kaarten, vlinders en doosjes gemaakt. Ook in deze maand hadden we op 27 en 28 november weer onze open dagen voor belangstellenden. Het waren twee fijne en gezellige dagen, waardoor onder andere twee nieuwe vrijwilligers zich hebben aangemeld. Daarnaast hebben wij een nieuwe kandidaat mogen verwelkomen. Wij hebben financiële ondersteuning gekregen van het Bretano fonds en het Maagdenhuis.

De opbrengsten van de projecten in november en kerstmarkt kunnen wij weer besteden aan ons uitstapje in 2015.

Op 11 december mocht De PassieWaard aanwezig zijn bij het afscheid van de directeur van Alerimus, de heer Wim vd Gevel. Deze dag hebben wij feestelijk mee mogen vieren, onder het genot van een heerlijk diner en live muziek. Wij wensen Wim nog een lange, gezonde en mooie tijd met pensioen toe.

Op 13 december hebben wij op de kerstmarkt bij Konijnendijk Mode in Zuid-Beijerland gestaan. Wij kregen een ereplaats bij de ingang. Het was een zeer gezellige dag met genoeg belangstelling en heeft ook een bedrag van € 212, - opgebracht.

Wij hebben dit jaar een mooie bijdrage ontvangen van Stichting Gerrit de Koker ook te besteden voor gereedschappen en aanschaf creatieve materialen.

En daar waren wij alweer bijna aan het eind van het jaar. Op 23 december hebben wij het jaar af mogen sluiten met een zeer gezellig warm samenzijn en een overheerlijk kerstdiner voor al onze gasten en vrijwilligers, in natuurlijk ons eigen dagactiviteitencentrum.

Uiteraard hopen wij op een net zo’n gezellig samenzijn en nieuwe creatieve activiteiten in 2015!

Wij danken iedereen voor hun giften, donaties, inzet of op welke manier dan ook die meehelpen aan het voortbestaan van De PassieWaard waarbij wij niet willen vergeten de prettige samenwerking met Alerimus en Careyn.