Een nieuwe herfst, een nieuw dagactiviteitencentrum...

Het is alweer herfst. Bomen verkleuren en we genieten nog van prachtig nazomerweer. Voor "De PassieWaard" markeert deze herfst ook een nieuwe fase in het bestaan. We kunnen nu daadwerkelijk de mouwen opstropen en toewerken naar de opening van "De PassieWaard". We streven er naar om op 1 december a.s. officieel de deuren van het centrum feestelijk te kunnen openzetten! Precies één jaar na de oprichting van de stichting.

In de afgelopen maanden hebben we in samenspraak met JSKS de dekkingsbegroting kunnen opstellen en aan alle fondsen gepresenteerd. Een behoorlijke puzzel. Daar hebben we een fantastische respons op ontvangen - met de bijbehorende betalingen. Dat maakte het vervolgens ook mogelijk om met de eigenaar van het pand aan de Gravin Sabinastraat om de tafel te gaan om het huurcontract rond te krijgen. Intussen moest er nog 'even' een wijziging van het bestemmingsplan worden geregeld en zijn we de eerste gesprekken met de vrijwilligers voor "De PassieWaard" aangegaan. Allemaal zaken die niet zo spectaculair zijn, maar tijd hebben gevergd.

Het pand...

Het huurcontract gaat in op 1 oktober a.s. De planning voor de verbouwing van het toilet, plaatsing van een nieuwe keuken en de verdere inrichting is volop in voorbereiding.

De vrijwilligers...

We hebben afgelopen maandag een eerste samenkomst kunnen organiseren en ons team bestaat nu uit 15 vrijwilligers. In de eerste plaats gaat het om de "vele handen die samen licht werk maken" tijdens verbouwing en inrichting. Al die mensen die zich hebben aangemeld weten in grote lijnen wat we willen. De coördinators hebben per deelproject een budget voor de besteding aan stoffering, meubilair, verbouwing etc. Het zou immers onmogelijk zijn dit allemaal in kort tijdsbestek met maar een paar mensen te realiseren. We zijn ontzettend blij met de inzet van iedereen!

Maar... voor de 'piekdagen' in deze fase hebben we nog steeds mensen nodig om eens aan te pakken. Aarzel dus niet wanneer je nog wat uren beschikbaar kunt zijn en stuur even een mailtje via info@depassiewaard.nl om je aan te melden. Die back-up is belangrijk. Een vrijwilligersvergoeding kunnen we nog niet aanbieden, maar brandstofkosten mogen en willen we graag vergoeden.

Cliëntenfolder...

Naast de eerder verschenen folder, hebben we nu de folder klaarstaan voor de cliënten. Een meer directe benadering, nu we de echte openingsdatum aan de horizon kunnen zien. We maken op die manier duidelijk dat we er 'zijn' en wie zich kan aanmelden voor de activiteiten.

De cliëntenfolder komt te liggen bij de huisartsenposten, apotheken en praktijken voor fysiotherapie. Maar ook op het Gemeentehuis van Korendijk en de instanties waarmee in de loop van de tijd een goed contact is opgebouwd.

Het werk...

We gaan het "echte werk" aanpakken nu. In de loop van november willen we weer een nieuwsbrief versturen. Intussen laten we op de site met wat 'snapshots' zien wat de vorderingen zijn.

Blijf de site van "De PassieWaard" dus regelmatig bezoeken. En oh ja... als je wat tijd hebt om de handen nog uit de mouwen te steken, vergeet dan niet een mailtje te sturen!

Afsluiten doen we uiteraard weer met een woord van dank aan de mensen die zich direct of indirect inzetten, alle donateurs, alle fondsen en instanties. Zonder jullie hulp zou "De PassieWaard" niet mogelijk geweest zijn!

Met hartelijke groet,

het bestuur van Stichting "De PassieWaard"

Marjo Oosterhuis Wil Oonk Bert Huizingh