Nieuwsflits “De PassieWaard” – juli 2012

Het eerste halfjaar van 2012 is afgesloten. Een bijzondere periode, waarin “De PassieWaard” positieve veranderingen heeft doorgemaakt. En vooral groei!

Een korte terugblik op alle gebeurtenissen en hoogtepunten…

 • Op maandag 2 januari de eerste gasten mogen verwelkomen. Zij zijn gebleven, om niet meer weg te gaan. Met 15 gasten nu, verdeeld over de maandag de donderdag, heerst er een gezellige, ongedwongen sfeer, waarin iedereen elkaar onderling ook steunt en aanmoedigt. Zo was het bedoeld.
 • De officiële opening op 7 maart door mevrouw Melissant, burgemeester van de gemeente Korendijk, was een feest! Nog maar 15 maanden na oprichting en al drie maanden ‘in bedrijf’, was dit de kroon op alle inspanningen van 2011 en ook een mooie gelegenheid om alle vrijwilligers van De PassieWaard” te bedanken voor hun geweldige inzet.
 • Zaterdag 19 mei was de avond van het benefietconcert in “De Eendrachtshoeve”. Dankzij Dennis Vingerling, “LOS” en DJ Ad en de inzet van Gert Oosterhuis als organisator is dit een spetterend feest geworden, waar ruim 180 mensen van hebben genoten. De opbrengst was formidabel. Het heeft de Stichting geholpen de eindjes verder aan elkaar te knopen! We denken na over wéér zo’n feest in 2013.
 • “De PassieWaard” heeft er in het eerste halfjaar ruim 20 nieuwe donateurs bij gekregen. Ook dat helpt om het hoofd boven water te houden. Juist voor de gasten die geen indicatie hebben en dus uit eigen middelen een bescheiden bijdrage leveren, is dat een prachtige ondersteuning!
 • Van Marry en Adri Schut ontving "De PassieWaard" een envelop met de 'opbrengst' van hun verjaardagsvieringen. Cadeau's wilden zij niet hebben, wel een bijdrage voor ons. Heel bijzonder. We hebben natuurlijk al bedankt, maar dat doen we hier nog een keer!
 • Begin mei organiseerde Sociëteit "Konneksjun" in Rotterdam een pannekoekenavond. Met passie werd daar voor "De PassieWaard" ruim 200 euro ingezameld, Ook daarvoor dank!
 • Met een grote zorginstelling is een goede relatie in opbouw. Daarmee kunnen we toewerken naar verruiming van de openstelling en verbetering van de positie van “De PassieWaard”.
 • Per 1 januari 2012 werd een streep gezet door het PGB, althans voor nieuwe aanvragen. Gelukkig heeft ‘Den Haag’ dat voor 2013 voor een deel weer ongedaan gemaakt. Maar er heerst op belangrijke punten nog steeds onduidelijkheid over de nieuwe situatie.
 • De samenstelling van het bestuur van Stichting “De PassieWaard” is in februari 2012 veranderd. Kees Boot heeft de voorzittershamer van Marjo overgenomen. Marjo geeft vanaf dat moment leiding aan de dagelijkse activiteiten. Voor de functie van penningmeester bestond al langer een vacature. Gelukkig heeft de heer P.A.J. de Beer RA zich per 1 juli 2012 bereid verklaard deze taak op tijdelijke basis op zich te nemen. Verder is het verheugend dat mevrouw Yvonne Timmer ook tot het bestuur is toegetreden als algemeen bestuurslid. Yvonne zette zich als vrijwilliger al op diverse fronten in voor “De PassieWaard”.
 • De bekendheid van “De PassieWaard” binnen de Hoeksche Waard is door de gebeurtenissen en evenementen in het eerste halfjaar enorm toegenomen. Wij bedanken Radio/TV Hoeksche Waard, Cees van der Giessen van ‘Hoeksche Waard Exclusief’, het Algemeen Dagblad en “Het Kompas” voor al die regiobrede aandacht die we gratis hebben gekregen!
 • De kale strook aan de achterzijde van het pand, is dankzij bijdragen van Intratuin in Numansdorp omgetoverd in een gezellig terras. Het draagt bij aan de huiselijke sfeer van het centrum. Daarnaast was het noodzakelijk het terras een flink stuk op te hogen om te voldoen aan één van de eisen van brandveiligheid, en ook om de toegankelijkheid voor mensen met een rollator of rolstoel te verbeteren.
 • Tijdens het evenement op 19 mei in de ‘Eendrachtshoeve’, maar ook op de jaarmarkt van zatterdag 30 juni in Zuid-Beijerland zijn alle creatieve producten uit het atelier van “De PassieWaard” tentoongesteld, ook voor de verkoop. En daarmee is een ondersteuning gevonden voor de groei van activiteiten. Daarbij komt een opdracht voor het maken van ca. 250 handvervaardigde vlinders. Ontzettend leuk en we zijn er gelukkig mee en dankbaar voor!
 • Het boekjaar 2011 is afgesloten met een gezond resultaat. Het is dankzij al die fondsen en particuliere schenkers in 2011 gelukt een goede basis te leggen voor de toekomst van Stichting “De PassieWaard”! Door de veranderingen in het PGB-stelsel per 1 januari 2012 hebben we wel moeten interen op de beperkte reserve. En ook al zijn we optimistisch, we moeten een beroep blijven doen op iedereen die als donateur steun heeft toegezegd, want zicht op financiële ondersteuning vanuit de overheid bestaat door de economische omstandigheden nog steeds niet.

Dan een korte vooruitblik naar het tweede halfjaar...

 • In september wordt een aantal open dagen georganiseerd. Juist voor al die mensen die de sfeer zelf willen proeven, is het dan mogelijk gewoon eens binnen te stappen.
 • Ook in september: een veiling van voorwerpen uit het atelier van “De PassieWaard”. Vorig jaar juni heeft de heer Jaap Coenraads ons als veilingmeester naar een prachtige opbrengst geleid. Wij hadden hem graag gevraagd dat opnieuw te doen, maar helaas is Jaap begin juni totaal onverwacht overleden. Wij gedenken hem met dankbaarheid en moeten op zoek naar iemand die zijn taak in dezelfde fantastische stijl zou willen overnemen.
 • Voor onze gasten denken we na over het organiseren van een uitstapje. Dat vergt nogal wat extra organisatie, dus als je wat tijd hebt om daarover actief mee te gaan denken: heel erg graag!

Dank aan iedereen die zo actief en met persoonlijke inzet, geldelijke steun en goede woorden en daden meewerkt aan “De PassieWaard”. Zonder jullie hulp zou “De PassieWaard” niet mogelijk zijn!

Mede namens het bestuur met hartelijke groet,

Marjo Oosterhuis