Beste vrienden van de PassieWaard,

Bij elk nieuw kwartaalbrief voor onze donateurs staan we graag even stil bij de seizoenen. Dit zou de nieuwsbrief van de winter moeten worden. En inderdaad, de nachten zijn soms nog best behoorlijk koud, maar met het lengen van de dagen, een zon die zich langzaamaan graag meer laat zien, reeën die door de akkers struinen, vogels die zich weer meer laten horen.... hobbelen we toch liever meteen door naar het volgende seizoen? Weet u wat? We hebben het er gewoon niet meer over..., laat het voorjaar maar komen!

2017 begon voor De PassieWaard feestelijk. Zo was Marjo genomineerd voor de Frans Janssen Vrijwilligersprijs van de gemeente Korendijk en nog geen dag later werd er groots uitgepakt bij het eerste lustrum. De hele dag was er een gevarieerd programma voor en door alle vrijwilligers en bezoekers van ons dagactiviteitencentrum. En tijdens een gezellige afsluitende receptie werd Marjo overstelpt met lieve attenties en dankbare giften. Vanaf deze plek toch nog graag een keer alle hulde aan iedereen die deze dag mogelijk hebben gemaakt!

Op onze website en FB-pagina staan nog enkele leuke foto's en reacties. Ook ligt er in onze huiskamer een schitterend boek met foto's en verhalen, die terugblikken op het feest en de voorgaande 5 jaren. Mocht u e.e.a. hebben gemist, kom dan gerust een keer langs; voor de gezelligheid of om juist even door dat boek te bladeren. Dat kan bijvoorbeeld al tijdens de traditionele open dagen de volgende maand: 30 en 31 maart. Momenteel worden er weer mooie kunstwerken gemaakt. Tijdens deze open dagen is er natuurlijk ook de gelegenheid leuke paasattenties te kopen. Verder is nu al bekend dat wij wederom met een kraam in de feesttent in Zuid-Beijerland zullen staan tijdens de Lente Beurs. Dat zal zijn op dinsdagavond 25 april. Voor nadere informatie hieromtrent, volg onze FB-pagina of bezoek onze website of de website van de Oranjevereniging.

En al staan we nog redelijk aan het begin van 2017, noteer maar vast in de agenda zaterdagavond 30 september. Dan zal er wederom een heuse benefietavond plaats gaan vinden in De Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland. In elk geval met onze trouwe muziekvrienden LOS Nederpopcovers en we zijn met nog een act bezig!

Tenslotte, voor de dagelijkse uitvoering hebben we momenteel voldoende vrijwilligers. Echter, zeker voor de komende vakantie periode kunnen we nog extra handen gebruiken, daarbuiten is er ook altijd wel iets te doen. Denk aan terugkerende collectes, p.r., schrijven van nieuwsbrieven of assistentie bij speciale benefietacties. Kent u in uw omgeving mensen die ons af en toe bij deze acties willen helpen? Of misschien wilt u dit zelf wel? We horen het heel graag.

Zoals u weet blijft elke gift of steunbetuiging ons zeer dierbaar, want dankzij donaties van al onze trouwe donateurs, maar ook andere opbrengsten zoals bijvoorbeeld tijdens de open dagen of de veiling, kunnen wij vooral een plaats blijven bieden aan gasten die niet in aanmerking komen voor een indicatie. Mede dankzij deze donaties en opbrengsten kunnen wij dit continueren. Wel blijven nieuwe donateurs om deze reden nog steeds zeer welkom! Misschien lukt het u om ook anderen te enthousiasmeren ons te steunen? Door hen bijvoorbeeld te wijzen op deze nieuwsflits, of onze website en FB-pagina. Meer donateurs betekent concreet continuïteit, meer activiteiten voor onze bezoekers, mensen met niet aangeboren hersenletsel of een andere chronische aandoening. Met elke euro zijn wij uiteraard al zeer content.

Hartelijke groet namens de medewerkers en gasten van de PassieWaard!